Mr Đàm: “Đời tôi chưa bao giờ hạnh phúc…”

Mr Đàm: “Đời tôi chưa bao giờ hạnh phúc…”
 - Khi được hỏi vì sao lại chọn đề tài đồng tính để khai thác trong dự án lần này, Mr Đàm chia sẻ thẳng thắn rằng anh luôn muốn làm những thứ mà ...