Mỹ chi 26 triệu USD chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Mỹ chi 26 triệu USD chống HIV/AIDS tại Việt Nam
 - Năm 2014, Việt Nam là nước châu Á đầu tiên cam kết thực hiện các mục tiêu 90-90-90 do Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) đề ...