Nhân tố Bí ẩn liveshow 4: Thí sinh LGBT xóa bỏ khoảng cách giới tính

Nhân tố Bí ẩn liveshow 4: Thí sinh LGBT xóa bỏ khoảng cách giới tính
 - Trong chương trình Nhân tố Bí ẩn liveshow 4, Thanh Lam muốn nhờ Adam Lâm gửi đến thông điệp rằng mọi người không có khoảng cách về giới ...