Ông Trump thay đổi quan điểm "như chong chóng"

Ông Trump thay đổi quan điểm "như chong chóng"
 - Ông Trump lâu nay vẫn được cho là người rất có thiện cảm với người đồng tính, và thậm chí ông còn công khai hoan nghênh hội người đồng tính do ...