Phao” cho người có H

Phao” cho người có H
 - Một khó khăn nữa là đến nay, toàn quốc có 316 cơ sở điều trị HIV/AIDS, trong đó có 208 phòng khám thuộc bệnh viện và trung tâm y tế có chức năng ...