Rơi nước mắt với phim ngắn nói hộ nỗi lòng người chuyển giới

Rơi nước mắt với phim ngắn nói hộ nỗi lòng người chuyển giới
 - Bằng nỗ lực đấu tranh cho quyền lợi của mình cũng như mạnh dạn công khai xu hướng tính dục, cộng đồng LGBT đã và đang ngày càng được nhìn ...