Sắp có thêm các biểu tượng cảm xúc giới tính nữ

Sắp có thêm các biểu tượng cảm xúc giới tính nữ
 - Sắp tới bộ biểu tượng cảm xúc (emoji) sẽ được bổ sung thêm phiên bản nữ gồm: nhân viên cảnh sát, bác sĩ, vận động viên... sau khi nhiều nhà phê ...