Sự "câm nín" cay đắng trong quân đội Mỹ: Bất hạnh của người "rối loạn xu hướng tình dục"

Sự "câm nín" cay đắng trong quân đội Mỹ: Bất hạnh của người "rối loạn xu hướng tình dục"
 - Thật tâm, cô rất muốn công khai giới tính thực sự với các đồng nghiệp. Cô hy vọng mình có thể thực hiện nốt những cuộc đại phẫu để hoàn thành ...