Thái Lan muốn dẹp ngành công nghiệp tình dục

Thái Lan muốn dẹp ngành công nghiệp tình dục
 - Họ cần phải giúp người lao động tình dục có việc làm khác nếu muốn đóng cửa ngành công nghiệp này” - bà Surang Janyam nhấn mạnh. Một báo ...