Thẩm phán liên bang Mỹ chặn luật cho phép không phục vụ người LGBT

Thẩm phán liên bang Mỹ chặn luật cho phép không phục vụ người LGBT
 - Một thẩm phán liên bang Mỹ ngăn chặn một dự luật của bang Mississippi dự định cho phép người dân ở bang này từ chối cung cấp dịch vụ cho các cặp đồng tính căn cứ vào lý do tín ngưỡng.