Thủ tướng đẹp trai Canada diễu hành cùng người đồng tính

Thủ tướng đẹp trai Canada diễu hành cùng người đồng tính
 - Canada đang có nhiều bước đi tích cực nhằm công nhận sự tồn tại của người đồng tính như rầm rộ tổ chức diễu hành, cấp chứng minh thư ...