Trầm cảm nặng vì ám ảnh bị xâm hại tình dục từ nhỏ

Trầm cảm nặng vì ám ảnh bị xâm hại tình dục từ nhỏ
 - Cuối cùng nạn nhân lựa chọn việc kết đôi với một người đồng tính nhưng lại tiếp tục rơi vào “bẫy” lạm dụng tình dục. “Điều đáng nói, trên hai cánh tay ...