USAID hỗ trợ Việt Nam 26 triệu USD phòng, chống HIV

USAID hỗ trợ Việt Nam 26 triệu USD phòng, chống HIV
 - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố một dự án 26 triệu USD giúp tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam trong 5 ...