Viêm gan do virus: "Kẻ giết người nguy hiểm" ngang AIDS và lao

Viêm gan do virus: "Kẻ giết người nguy hiểm" ngang AIDS và lao
 - đã có phương pháp điều trị hiệu quả và vắc-xin viêm gan siêu vi nhưng chi phí rất cao, đặc biệt là so với các bệnh sốt rét, HIV / AIDS và bệnh lao.