Zachary Quinto - Chàng thuyền phó 'triệu fan' của loạt phim 'Star Trek'

Zachary Quinto - Chàng thuyền phó 'triệu fan' của loạt phim 'Star Trek'
 - Bản thân Zachary Quinto cũng công khai mình là người đồng tính từ tháng 10.2011. Một trong những sự kiện thúc đẩy hành động của anh chính là ...