Đám cưới đồng tính tập thể đầu tiên ở Cần Thơ

Đám cưới đồng tính tập thể đầu tiên ở Cần Thơ
 - Là người trong cộng đồng LGBT, họ chịu nhiều định kiến và tình yêu là động lực để họ tiếp tục 'hành trình cuộc đời'. Trong đó, đám cưới là để thể ...