Bá Vương Biệt Cơ: Mối tình đồng tính và giấc mộng vàng son

Bá Vương Biệt Cơ: Mối tình đồng tính và giấc mộng vàng son
 - Bá Vương Biệt Cơ không phải là một bộ phim dễ xem khi nó đề cập tới tình cảm đồng tính. Đây là sự táo bạo của đạo diễn Trần Khải Ca khi dám đề ...