Bài nói rúng động của Justin Timberlake: “Đừng lãng phí tuổi xuân”

Bài nói rúng động của Justin Timberlake: “Đừng lãng phí tuổi xuân”
 - . tôi có thể sống, làm việc và đặc biệt là trải nghiệm âm nhạc cùng với rất nhiều những con người tài năng, từ đàn ông đến phụ nữ, người đồng tính