Cần Thơ: Câu chuyện về vị hiệu trưởng chở che cho học sinh LGBT

Cần Thơ: Câu chuyện về vị hiệu trưởng chở che cho học sinh LGBT
 - Nếu giáo viên nào không chịu giúp đỡ học sinh LGBT thì chính là làm trái với lương tâm nghề giáo", đó là lời chia sẻ của thầy Võ Đức Chỉnh, hiệu ...