Chỉ 1/3 số người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

Chỉ 1/3 số người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
 - Đặc biệt, tính đến tháng​ Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh có 10.544 người nhiễm HIV, chiếm tỷ lệ 36% tổng số bệnh nhân đang điều trị ARV, là có thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, chỉ có hơn một phần ba số người nhiễm có thẻ bảo hiểm y tế đã sử dụng thẻ để thanh toán cho các dịch vụ HIV.