Chi trả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS - chính sách ưu việt mới dành ...

Chi trả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS - chính sách ưu việt mới dành ...
 - Công tác phòng - chống HIV/AIDS của tỉnh luôn được sự quan tâm của các cấp, ngành. Tỉnh ta là 1 trong 6 tỉnh, thành phố trong cả nước tiên phong ...