Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam
 - Dự án mới do Hoa Kỳ tài trợ sẽ tiếp tục phát huy những thành công từ Dự án cộng đồng phòng chống HIV các tỉnh phía nam cũng do tổ chức LIFE ...