Hot girl chuyển giới từng muốn tự tử vì quá nhiều đau đớn ê chề

Hot girl chuyển giới từng muốn tự tử vì quá nhiều đau đớn ê chề
 - Bị kỳ thị ở trường, lạc lõng ở nhà, mình tuyệt vọng muốn chấm dứt cuộc sống. Mình đã lén xuống bếp tìm lọ thuốc trừ sâu. Một cái giật mạnh làm lọ ...