Khi người chuyển giới bị kỳ thị ở công sở

Khi người chuyển giới bị kỳ thị ở công sở
 - Có công ty thì nói em có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức liên quan đến cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới) thì tốt nhất quay lại ...