Không nhận học sinh đồng tính: Một quy chế thiếu tế nhị từ những người sợ rắc rối

Không nhận học sinh đồng tính: Một quy chế thiếu tế nhị từ những người sợ rắc rối
 - Thạc sĩ Hòa An cho rằng quy chế "không nhận học sinh đồng tính" chắc chắn sẽ gây tổn thương rất lớn đến tâm lý của cộng đồng LGBT. Còn theo cô ...