Mỹ lên án việc Indonesia nói 'không có chỗ' cho người đồng tính

Mỹ lên án việc Indonesia nói 'không có chỗ' cho người đồng tính
 - bảo vệ, nhưng ở Indonesia không có chỗ cho phong trào LGBT (viết tắt của đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới) sinh sôi nảy nở”.