Mỹ lên án việc Indonesia nói 'không có chỗ' cho người đồng tính

Mỹ lên án việc Indonesia nói 'không có chỗ' cho người đồng tính
 - Về mặt nguyên tắc và trên thực tế, chính phủ Mỹ sẽ luôn luôn đảm bảo quyền cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người LGBT”, bà Trudeau nói.