Mỹ nam 'Teen Wolf' xin lỗi vì mạo nhận là người đồng tính

Mỹ nam 'Teen Wolf' xin lỗi vì mạo nhận là người đồng tính
 - Tôi chỉ muốn lan truyền tình yêu trong thế giới này. Tôi không phải là đồng tính nam. Mặc dù thế, tôi hoàn toàn ủng hộ cộng đồng LGBT (những người ...