Ngôi trường đầu tiên dạy về người đồng tính

Ngôi trường đầu tiên dạy về người đồng tính
 - Ở trường, ngoài giờ học chính khóa, học sinh thường có tiết sinh hoạt dưới cờ, diễn kịch, chia sẻ về cộng đồng LGBT… (người đồng tính, song tính, ...