Người đồng tính không đến từ hành tinh khác

Người đồng tính không đến từ hành tinh khác
- Ông nhận xét gì với những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về cộng đồng LGBT và động thái của Chính phủ Việt Nam những năm gần đây?