Người đồng tính Mỹ mất gần nửa thế kỷ mới được tự do kết hôn

Người đồng tính Mỹ mất gần nửa thế kỷ mới được tự do kết hôn
 - Ông Evan Wolfson, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch chiến dịch Freedom to Marry (tự do hôn nhân), chiến dịch vận động cho quyền kết hôn bình đẳng của ...