Nhiều học sinh đồng tính đang bị kỳ thị ở trường học

Nhiều học sinh đồng tính đang bị kỳ thị ở trường học
 - Nhiều học sinh LGBT (đồng tính, song tính và chuyên giới) đang bị bắt nạt, kỳ thị bởi bạn bè, thầy cô, cán bộ nhà trường ngay trong môi ...