Nhiều sự kiện đáng chú ý tại Viet Pride 2016

Nhiều sự kiện đáng chú ý tại Viet Pride 2016
 - Cùng với đó là rất nhiều các tổ chức dân sự cũng như của cộng đồng LGBT (đồng tính, lưỡng tính, song tính, chuyển giới), các nhà tổ chức đã kiến ...