Phạm Hương, Quỳnh Mai... xác nhận tham dự sự kiện lớn nhất của cộng đồng LGBT

Phạm Hương, Quỳnh Mai... xác nhận tham dự sự kiện lớn nhất của cộng đồng LGBT
 - Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, Viet Pride là sự kiện do cộng đồng LGBT (Người đồng tính, song tính và chuyển giới) tại Việt Nam phát ...