Sự kiện Viet Pride diễn ra tại 36 tỉnh thành

Sự kiện Viet Pride diễn ra tại 36 tỉnh thành
 - Đây là lần thứ 5 sự kiện của cộng đồng LGBT được tổ chức nhằm mục đích gây tầm ảnh hưởng tới công chúng, đưa ra động lực về tư tưởng, phá vỡ ...