Tại sao việc Kristen Stewart công khai mối tình đồng tính lại quan trọng với nhiều người?

Tại sao việc Kristen Stewart công khai mối tình đồng tính lại quan trọng với nhiều người?
 - Chúng ta đang sống trong thời kỳ cộng đồng người LGBT (đồng tính, song tính và người chuyển giới) đã được xã hội chấp nhận một cách cởi mở hơn ...