Texas phủ quyết quyền tùy nghi dùng phòng vệ sinh của LGBT

Texas phủ quyết quyền tùy nghi dùng phòng vệ sinh của LGBT
 - Quan điểm của chính quyền Obama là quyền của người LGBT tại trường học và nơi làm việc được bảo vệ bởi luật lệ hiện hành, theo đó không có sự ...