Trường học không nhận học sinh đồng tính

Trường học không nhận học sinh đồng tính
 - Việc học sinh bị đồng tính không ai mong muốn, đó cũng là nỗi khổ của phụ huynh và học sinh. Trường học là đơn vị giáo dục phải tiến bộ và công bằng chứ không phân biệt”.