Viet Pride 2016 ở Sài Gòn - Những trái tim lục sắc đã có một đêm vui dưới mưa như thế!

Viet Pride 2016 ở Sài Gòn - Những trái tim lục sắc đã có một đêm vui dưới mưa như thế!
 - Mặc cho cơn mưa Sài Gòn ngày càng nặng hạt, các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT vẫn nô nức đến tham gia lễ hội Viet Pride 2016. Dưới cơn mưa ...