Xây dựng trường học không kỳ thị học sinh đồng tính

Xây dựng trường học không kỳ thị học sinh đồng tính
 - Đại diện UNESCO, Cục Nhà giáo, các học sinh, sinh viên thuộc cộng đồng LGBT cũng đã chia sẻ trải nghiệm về sự kỳ thị đến từ chính bạn bè, thầy cô ...