Đau đớn học sinh đồng tính bị chính thầy cô giáo kỳ thị

Đau đớn học sinh đồng tính bị chính thầy cô giáo kỳ thị
 - Bà Nguyễn Lý Hiền Nga, người sáng lập ra tổ chức Women Who Make a Difference chia sẻ, các bạn LGBT bị bạo hành về mặt thể chất lẫn tinh thần có tỉ lệ cao nhất là ở trong môi trường học đường: “Lẽ ra giáo viên phải là người bảo vệ các bạn khỏi bị bắt nạt thì họ lại là một trong những đối tượng bắt nạt các học trò là LGBT”