Bà Clinton từng lỡ cơ hội bênh vực người LGBT

Bà Clinton từng lỡ cơ hội bênh vực người LGBT
- Năm nay, với tư cách ứng cử viên tổng thống do đảng Dân Chủ đề cử, bà vận động hết mình cho cộng đồng LGBT cũng như ủng hộ tối đa hôn nhân ...