Bà mẹ Mỹ suốt 30 năm biểu tình ủng hộ con gái đồng tính

Bà mẹ Mỹ suốt 30 năm biểu tình ủng hộ con gái đồng tính
- Một người phụ nữ đã tham dự cuộc diễu hành ủng hộ cộng đồng LGBT ở thành phố New York gần như mọi năm, và lần nào cũng cầm một tấm bảng ...