Bán dâm là gì?

Bán dâm là gì?
- Với quan hệ mua bán dâm đồng tính, luật sư Kiều Anh Vũ cho biết pháp luật hiện hành không định nghĩa cụ thể thế nào là “giao cấu” mà thường ...