Bày trò quan hệ đồng tính 'tay ba' để giết, cướp tài sản

Bày trò quan hệ đồng tính 'tay ba' để giết, cướp tài sản
- Sau thời gian quan hệ đồng tính, Thành nói với bạn tình là rủ thêm một người để 3 người quan hệ đồng tính có 'cảm giác mới'. Nạn nhân đã ...