Bỏ dở điều trị methadone sẽ không có hiệu quả

Bỏ dở điều trị methadone sẽ không có hiệu quả
- Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hằng, phụ trách cơ sở điều trị số 1, được đặt tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đồng Nai, qua thời gian điều trị ...