Bức tường lửa” nơi biên giới

Bức tường lửa” nơi biên giới
- Ở đây, có cả một "thế giới người nghiện" lên tới hàng nghìn, rồi nhiễm HIV, rồi chết rục trong sự hắt hủi, xót xa. Đại họa ma túy, HIV/AIDS, nó chả khác ...