Chuyện đời thường: Bạn thân tôi là người chuyển giới

Chuyện đời thường: Bạn thân tôi là người chuyển giới
- Tôi chưa bao giờ kì thị cộng đồng LGBT, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ có một người bạn thân chuyển giới. Dần dà chơi với nhau lâu, tôi và ...