Chuyện đời thường: Bạn tôi là người chuyển giới (phần tiếp)

Chuyện đời thường: Bạn tôi là người chuyển giới (phần tiếp)
- Đó là một vài tâm sự của những người thuộc giới LGBT, họ không được may mắn như chúng ta, họ mang thân thể và tâm hồn trái ngược, và họ luôn ...