Giám mục đầu tiên của Giáo hội Anh công khai đồng tính

Giám mục đầu tiên của Giáo hội Anh công khai đồng tính
 - Mặc dù khá đoản mệnh nhưng tinh thần và quyết tâm của Harvey Milk đã được truyền đến cho hàng triệu người LGBT trên khắp thế giới, góp phần ...